Początek mołdawsko-amerykańskich ćwiczeń wojskowych - Blaber