Premier: ci, którzy rzekomo bronią demokracji, bronią własnych przywilejów i interesów - Blaber