Prezydent: ani Katyń, ani Smoleńsk nie odebrały siły polskiemu narodowi - Blaber