Prezydent: dialog NATO-Rosja powinien być prowadzony z pozycji partnerskiej - Blaber