Prezydent: NATO nie może hamletyzować; potrzebna stanowcza decyzja - Blaber