Prezydent: nie ma sygnałów, żebyśmy mieli w Polsce zagrożenie - Blaber