Prezydent: przedstawię swoje propozycje w sprawie sporu o TK - Blaber