Prezydent USA i sekretarz stanu będą na szczycie NATO w Warszawie - Blaber