Prezydent wręczył nominacje generalskie ośmiu oficerom - Blaber