Protesty przeciwko całkowitemu zakazowi aborcji - Blaber