Rozpoczęło się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego - Blaber