Rzepliński: projekt ws. TK przygotowany w złej wierze - Blaber