Schetyna po spotkaniu z Petru deklaruje chęć współpracy - Blaber