Sejm: w środę wieczorem drugie czytanie projektu ustawy o TK - Blaber