Szydło: na początku lipca przedstawimy propozycje zmian w systemie służby zdrowia - Blaber