Szydło: nie godzimy się na pozostawienie milionów ludzi bez pomocy - Blaber