Szydło: ograniczenie praw socjalnych przez Wielką Brytanię nie do przyjęcia - Blaber