Szydło: skostniałe struktury urzedów muszą się otworzyć na obywateli - Blaber