Szydło: sygnatariusze listu nie chcą zgadzać się z wolnymi wyborami Polaków - Blaber