Szydło: w tym roku udzielimy dwukrotnie większej pomocy humanitarnej - Blaber