Szymański: Polska przygotowana na oba scenariusze dot. Wielkiej Brytanii - Blaber