W Katyniu uroczystości związane z 76. rocznicą zbrodni - Blaber