Wojsko po raz pierwszy obchodzi dzień pamięci o poległych na misjach - Blaber