Wschód, Południe i przyszłość sojuszu - od piątku szczyt NATO w Warszawie - Blaber