7 najbardziej drastycznie zmutowanych genetycznie zwierząt - Blaber