Źródła: Polska przekazała KE odpowiedź na opinię w sprawie praworządności - Blaber