KE: referendum w Holandii bez wpływu na stosowanie umowy UE-Ukraina - Blaber