Nie ma takiej rzeczy, której nie da się prześwietlić! Fotografie rentgenowskie Nicka Veasey’a - Blaber