Słowo o tym, jak Lewandowski dolał oliwy do ognia - Blaber