Czy istnieje zbrodnia doskonała? Z francuskiej restauracji skradziono wino warte majątek - Blaber