Królowa Danii abdykowała. Na tronie zastąpił ją Fryderyk X. - Blaber