Mieli grać do końca świata i jeden dzień dłużej. Zagrają, ale być może z innym dyrygentem - Blaber