Premier: niech sport jednoczy i wyzwala jak najlepszą energię - Blaber