Debiut muzyczny 80-letniej Rumunki - wszystko, by ratować lasy - Blaber