8 aktorów z lat 90., w których podkochiwały się wszystkie dziewczyny - Blaber