Usprawiedliwienie nieobecności w szkole – powody - Blaber