Trump: zasadą mojej polityki zagranicznej będzie "Najpierw Ameryka" - Blaber