Ameryka tonie pod ciężarem fentanylu. Narkotyki są coraz powszechniejsze - Blaber