Jego ,,Łódź zwana pożądaniem’’ sprawi, że pokochacie miasto włókniarek - Blaber