Już trzy amerykańskie miasta wprowadzają zakaz sprzedaży futer naturalnych - Blaber