Poranny Trop: Podsumowanie raportu IPCC. Co Ty możesz zrobić dla klimatu? - Blaber