Jajko sprzed 1,7 tys. lat, które wciąż jest płynne w środku - Blaber