Są dorośli, ale żyją jak dzieci. Dlaczego Polacy nie mogą wyfrunąć z rodzinnego gniazda? - Blaber