Synek ze Śląska, który wszedł na Marriott: kim jest Marcin Banot? - Blaber