Pan Tabletka uczy, jak żyć, żeby tabletki nie były potrzebne - Blaber