Koty preferują towarzystwo kobiet - badania to potwierdzają - Blaber