Toksyczny optymizm, czyli kiedy „będzie dobrze” przestaje być fajne - Blaber