Książulo ocenia szczerze i bez laurek, ale to lokalnym biznesom robi najlepszą robotę - Blaber