Paulina Górska w walce o świadomość ekologiczną - Blaber