Poranny trop: Dobry czwartek, nie jest zły! - Blaber